Privatumo politika

Privatumo politika
 1. Skrydziaipigiau.lt privatumo apsaugos pareiškimas
  1. Skrydziaipigiau.lt įsipareigoja saugoti jūsų privatumą. Mūsų interneto svetainės privatumo apsaugos pareiškime išdėstyta, kokią informaciją ir kaip kaupiame, kam ją naudojame ir kaip apsaugome.
  2. Klientas suteikia teisę Skrydziaipigiau.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti savo asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje ir kituose UAB Interneto partneris viešai paskelbtuose dokumentuose. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą Skrydziaipigiau.lt rinkti, valdyti ir tvarkyti jo asmens duomenis, reikalauti panaikinti asmens duomenis. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Kliento asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį.
 2. Asmens duomenys
  1. Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi šiais tikslais:
   1. Aviabilietų pardavimo internetu ir popardaviminio klientų aptarnavimo. Tvarkomi duomenys: vardas; pavardė; paso ar kito kelionės dokumento numeris, išdavimo šalis, išdavimo data ir galiojimo data; išvykimo/atvykimo vieta, data ir laikas; telefono numeris; el. pašto adresas. Šie asmens duomenys saugomi 5 metus nuo Kliento paskutinio prisijungimo prie interneto svetainės ar užsakymo atlikimo.
   2. Tiesioginio atsiskaitymo už paslaugas internetu. Tvarkomi duomenys: vardas; pavardė; mokėjimo kortelės numeris, galiojimo laikas, apsaugos kodas; mokėjimo URL nuoroda; IP adresas; mokėjimo užšifruotas turinys, gautas elektroninio dokumento teisingumui nustatyti; mokėjimo identifikatorius; mokėjimo tipas; mokėjimo suma; telefono numeris; el. pašto adresas. Šie asmens duomenys saugomi 5 metus nuo Kliento paskutinio prisijungimo prie interneto svetainės ar užsakymo atlikimo.
   3. Papildomo kelionių draudimo įsigijimo. Tvarkomi duomenys: vardas; pavardė; asmens kodas; gimimo data; pilietybė; gyvenamosios vietos adresas; išvykimo/atvykimo vieta, data ir laikas; telefono numeris; el. pašto adresas. Šie asmens duomenys saugomi 5 metus nuo Kliento paskutinio prisijungimo prie interneto svetainės ar užsakymo atlikimo.
   4. Kliento paskyros sukūrimo ir administravimo. Tvarkomi duomenys: el. pašto adresas, kliento sukurtas slaptažodis, su kliento sutikimu pateikti kiti asmens duomenys, susiję su lėktuvo bilietų pirkimu. Šie asmens duomenys saugomi 5 metus nuo Kliento paskutinio prisijungimo prie interneto svetainės ar užsakymo atlikimo.
   5. Tiesioginės rinkodaros. Tvarkomi duomenys: el. pašto adresas. Sutikimas dėl asmens duomenų naudojimo rinkodaros tikslais išreiškiamas pažymint nurodytą laukelį (“Sutinku”) varnele. Nepažymėjus nurodyto langelio, asmens duomenys rinkodaros tikslu nėra tvarkomi. Klientas turi teisę savo sutikimą bet kada atšaukti, paspaudęs nuorodą, esančią kiekviename Skrydziaipigiau.lt siunčiamame elektroniniame laiške, taip pat susisiekus su Skrydziaipigiau.lt elektroniniu paštu, telefonu ar atvykus į buveinę. Šie asmens duomenys saugomi 5 metus nuo Kliento paskutinio prisijungimo prie interneto svetainės ar užsakymo atlikimo.
  2. Duomenų saugojimo terminas 3 metai taikomas tais atvejais, kai Klientas užsako paslaugas Skrydziaipigiau.lt, tačiau jų neapmoka.
  3. Klientui nepateikus visų ar dalies Privatumo politikos 2.1 punkte nurodytų duomenų, Skrydziaipigiau.lt nebus galimybės įgyvendinti anksčiau nurodytą (-us) tikslą (-us), t. y. nebus sukurta kliento paskyra ir (ar) klientui nebus galima įsigyti aviabilietų ir (ar) už aviabilietus nebus galima atsiskaityti internetu (nebus galima įsigyti aviabilietų) ir (ar) nebus galima įsigyti kelionių draudimo ir (ar) kliento duomenys nebus naudojami rinkodaros tikslais.
  4. Siekiant užtikrinti, kad Klientui būtų tinkamai suteiktos jo įsigyjamos paslaugos, Kliento asmens duomenys yra teikiami šiems Skrydziaipigiau.lt partneriams:
   1. Asmens duomenys, renkami tiesioginio atsiskaitymo už paslaugas internetu tikslu, yra teikiami: SIA Transact Pro, Booking.com B.V.
   2. Asmens duomenys, renkami papildomo kelionių draudimo įsigijimo tikslu, yra teikiami ADB “Gjensidige”.
   3. Kitiems subjektams asmens duomenys teikiami tik gavus išankstinį asmens sutikimą.
  5. Klientas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis. Siekiant sužinoti, kokius asmens duomenis ir iš kokių šaltinių Skrydziaipigiau.lt surinko, taip pat, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie buvo teikti per pastaruosius 1 metus, Klientas turi teisę kreiptis į Skrydziaipigiau.lt. Kliento prašymas tenkinamas per 30 kalendorinių dienų nuo Kliento prašymo gavimo dienos.
  6. Jeigu susipažinus su savo asmens duomenimis Klientas nustato, kad šie duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, Klientas turi teisę teikti prašymą Skrydziaipigiau.lt, nurodydamas neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) prašydamas sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo (išskyrus saugojimą) veiksmus. Asmens duomenys teikiami, taisomi ir naikinami tik pagal Kliento tapatybę ir jo asmens duomenis patvirtinančius dokumentus. Kliento teisė sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą) arba asmens duomenis sunaikinti, taip pat prašymas ištaisyti asmens duomenis įgyvendinami per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.
  7. UAB Interneto partneris įsipareigoja neperduoti ar kitokiu būdu neatskleisti jam pateiktų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
   1. jei yra asmens sutikimas;
   2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
   3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti;
   4. kitais Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos sudarytose tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.
 3. Tiesioginė rinkodara
  1. Kartais galite gauti mūsų el. laiškus su informacija apie skrydžių pasiūlymus ir papildomas paslaugas. Atlikdami bilieto rezervaciją, galite atsisakyti Skrydziaipigiau.lt naujienlaiškių prenumeratos. Be to, kiekvieną kartą gavę „Skrydziaipigiau.lt“ naujienlaiškį turėsite galimybę nurodyti, kad daugiau nebenorite gauti Skrydziaipigiau.lt naujienlaiškių.
 4. Svetainės stebėjimas
  1. Skrydziaipigiau.lt naudoja sekimo programinę įrangą, kuria stebimi klientų apsilankymo svetainėje įpročiai ir jos panaudojimas. Remdamiesi stebėjimo rezultatais galime sukurti patogesnį interneto svetainės dizainą ir išdėstymą. Ši programinė įranga nekaupia jokios asmeninės keleivių informacijos.
 5. Slapukai
  1. Šioje interneto svetainėje naudojami slapukai, kurie leidžia tobulinti mūsų siūlomas paslaugas ir pateikti tam tikras funkcijas, kurios gali būti naudingos keleiviams. Slapukai – tai mažos tekstinės rinkmenos, kurios iš interneto naršyklės perduodamos į jūsų kompiuterio kietąjį diską ir padeda mums atpažinti jūsų naršyklę bei sekti interneto svetainės lankytojus. Tokiu būdu sužinome, kurie produktai ir paslaugos geriausiai atitinka mūsų klientų poreikius. Slapukuose saugoma jūsų kontaktinė ir kita informacija padeda mums atpažinti jūsų kompiuterį, kai naršote po „Skrydziaipigiau.lt“ interneto svetainę bei suteikti galimybę greičiau atlikti užsakymą. Dauguma interneto naršyklių slapukus priima automatiškai, tačiau, jei pageidaujate, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad ši blokuotų slapukus. Daugumoje naršyklių paspaudę pagalbos mygtuką įrankių juostoje sužinosite, kaip nustatyti naršyklę, kad ši daugiau nepriimtų slapukų, kaip gauti pranešimus, kai naršyklėje aptinkamas naujas slapukas bei kaip išjungti visus slapukus. Mūsų naudojami slapukai nepasiekia jokios jūsų kompiuteryje saugomos informacijos.
 6. Slapuko pavadinimas Galiojimo laikas Duomenų tvarkymo tikslas
  BG_IATA 1 diena Slapukas skirtas foninio paveiksliuko parinkimo funkcionalumui realizuoti.
  CLNTZID 1 metai Slapukas būtinas interneto svetainės funkcionalumui, skirtam prisijungusiems klientams, realizuoti, t. y. slapukas būtinas siekiant užtikrinti tinkamą svetainės veikimą ir teikiamų paslaugų, kurių tikisi svetainės lankytojai, teikimą (lėktuvo bilietų paieška, užsakymas ir pan.). Be šių slapukų svetainė negali tinkamai veikti.
  Vr Iki interneto svetainės lango uždarymo. Slapukas būtinas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti, t.y. slapukas būtinas siekiant užtikrinti tinkamą svetainės veikimą ir teikiamų paslaugų, kurių tikisi svetainės lankytojai, teikimą (lėktuvo bilietų paieška, užsakymas ir pan.). Be šių slapukų svetainė negali tinkamai veikti.
  better_offer Iki interneto svetainės lango uždarymo. Slapukas skirtas pakartotinai neberodyti alternatyvaus pigesnio pasiūlymo jo ieškomam, jei lankytojas jau vieną kartą uždarė pasiūlymo langą.
  privacy_popup 1 metai Slapukas reikalingas tam, kad kartą susipažinus su slapukų politika ir paspaudus "Supratau" to pranešimo lankytojui daugiau neberodytų.
  PHPSESSID 180 dienų Slapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.
  _ga
  _gat
  _gali
  2 metai
  10 minučių
  30 sekundžių
  Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms rengti ir siekiant patobulinti puslapį. Apskaita vykdoma per "Google analytics".
  adTargetUserCookie 1 metai Šis slapukas naudojamas saugoti informacijai apie lankytojo ieškotus ir pasirinktus pasiūlymus. Gauti duomenys naudojami vartotojui pateikti kitus pasiūlymus.
  sTrafficSource 2 valandos Šis slapukas naudojamas saugoti informacijai apie tai, kokiu būdu lankytojas atėjo į svetainę. Gauti duomenys naudojami siekiant vartotojui pateikti kuo tinkamesnius pasiūlymus.
  NID
  OTZ
  SAPISID
  SSID
  6 mėnesiai
  1 mėnuo
  1 metai
  1 metai
  Google naudojami slapukai, daugiau informacijos apie juos galite rasti čia


 7. Nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines
  1. Šis privatumo apsaugos pareiškimas galioja tik mūsų turimoms ir valdomoms interneto svetainėms. Jis negalioja nuorodoms į kitas interneto svetaines ir bet kokiai trečiųjų šalių kaupiamai informacijai, kurią turi ir valdo tos svetainės, nei slapukų naudojimui jose. Prašome atkreipti dėmesį, kad nepriklausomos organizacijos veikia pagal savo asmens duomenų naudojimo ir pardavimo bei slapukų naudojimo nuostatus. Jeigu norite sužinoti, kaip jūsų asmens duomenys bus naudojami kitose svetainėse, patariame perskaityti tų svetainių privatumo apsaugos pareiškimus arba, jeigu svetainėse jų nerandate, susisiekti su atitinkamomis bendrovėmis. Visus trečiųjų šalių interneto svetainių surinktus duomenis visiškai atskirai laiko trečiosios šalys.
 8. Saugumas
  1. Dedame visas pastangas, norėdami užtikrinti šios interneto svetainės saugumą. Duomenys, kuriuos mums pateikiate, yra saugomi naudojant „SSL“ (Secure Socket Layer) technologijas. „SSL“ – tai standartinis asmens duomenų ir kredito kortelių duomenų kodavimo metodas, užtikrinantis, kad jie bus saugiai perduoti internetu.
 9. Prašymų / skundų priėmimas per Elektroninę vartotojų ginčų sprendimo platformą
  1. Prašymą / skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel +370 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse - /index.php?470187665) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr (ieškoti įmonės UAB Interneto Partneris).
Linkime malonaus skrydžio!
18052021005000382240